Autodude

Nordens største bilpleiebutikk!

ÅPNINGSTID: 09.00-15.00 (Man-Fre)

Telefon: 69 10 94 10

Autoglym Intensive Tar Remover løser opp flekker av tjære og lim fra bilens lakkerte overflater og plastmaterialer. Brukes til å fjerne olje, fett, silikoner, voks, harpiks, drivstoff og limrester. Autoglym Intensive Tar Remover kan også benyttes på gummi, syntetiske matter og for å fjerne olje-baserte flekker fra for eksempel dørtrekk.

Tjæreflekker er ofte vanskelige å se og kan gjøre stor skade på lakkoverflaten.

Informasjon

 • Produkt: Tjærefjerner Autoglym Intensive Tar Remover
 • Bruksområde: Fjerning av tjære og limrester fra kjøretøy
 • Emballasje: Plastflaske med skrukork
 • Mengde: 325 ml

Sikkerhetsinformasjon

Fare:

 • Brannfarlig væske og damp.
 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • Irriterer huden
 • Gir alvorlig øyeirritasjon
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetsetninger:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
  Røyking forbudt.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • IKKE framkall brekning.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
  eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
 • Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

Sikkerhetsdatablad (pdf)

Problemfri handel

Velg mellom å betale med kort, bank, faktura eller klarnakonto. Vi tilbyr også Klarna for bedrifthandel.Fraktkostnader er fra 59.- om ikke annet er oppgitt.

Rask levering på 1-3 dager

Våre ansatte håndterer bestillinger fortløpende. Alle bestillinger som ankommer oss før kl 13 på hverdager vil normalt sett bli sendt samme dag.

100% fornøyd garanti

Du kan alltid returnere det ubrukte produktet gratis, uten forklaring. 100% Fornøyd garanti gir deg pengene tilbake ved retur av ubrukt / uåpnet produkt innen 30 dager fra kjøpsdato. Sikker og problemfri handel på sitt beste! Les mer her!

Autodude

EKSPERTEN PÅ BILPLEIEPRODUKTER

Produkter til bilpleie er stadig i utvikling, det samme er vårt produktsortiment. Vi er stadig på utkikk, samt tester nye produkter for å tilby våre kunder det beste på markedet innen bilpleie til en rimelig pris. Velkommen til nettbutikken AUTODUDE!

AUTODUDE.NO TILBYR

 • De beste produktene for bilpleie
 • 30-dager pengene tilbake garanti
 • Sikre betalingsløsninger
 • Rask levering 1-3 dager
 • Rimelig frakt fra 79.-
 • Fri frakt på bestillinger over 1200 kr

FIRMAINFORMASJON

Handshake Norway AS
Ordfører Utnes vei 19, 1580 rygge

Org. nr: 915 300 278MVA

MELD DEG PÅ AUTODUDE NYHETSBREV!

Du vil motta nyheter som spesialtilbud, brukertips, nye produkter, konkurranser og lignende. Nyhetsbrev sendes ut et par ganger i uken, hovedsakelig på våren og sommeren. Meld deg på!

© 2021 Autodude.no / Handshake Norway AS | Org. nr: 915 300 278 | Informasjon