Autodude

Nordens største bilpleiebutikk!

ÅPNINGSTID: 09.00-15.00 (Man-Fre)

Telefon: 69 10 94 10Gtechniq W7 oppløser effektivt, og sikkert flekker av tjære, harpiks og lim fra både maling og plast eller glassoverflater. Virker veldig rask og effektiv.

Informasjon

 • Produkt: Tjærefjerner/kaldavfetting Gtechniq W7 Tar and Glue Remover
 • Bruksområde: Fjern flekker av harpiks, tjære og lim
 • Emballasje: Plastflaske med sprøytedyse
 • Mengde: 500 ml
 • Blandingsforhold: Brukes ufortynnet

Autodudes hurtigguide

Kaldavfetting gjøres i forbindelse med grundig rengjøring av bilen, når alle overflater er rene. Brukes ufortynnet på en tørr overflate. La det virke i 5-10 minutter avhengig av hvor skitten overflaten er. Pass på at middelet ikke tørker. Tørk forsiktig med en ren mikrofiberduk før du skyller bilen med rikelig med vann.

MERK! Inneholder løsningsmidler. Vask produktet grundig og ikke la det tørke. Kaldfett kan skade følsomme overflater. Prøv først på et mindre område før du sprayer på resten av bilen

Sikkerhetsinformasjon:

Fare:

HOLD UTILGJENGELIG FOR BARN

Inneholder: Solventnafta (petroleum), lett aromatisk lavtkokende nafta – uspesifisert, 1,2,4-trimetylbenzen.

Fare:

 • Brannfarlig væske og damp
 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • Irriterer huden
 • Gir alvorlig øyeirritasjon
 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Advarsel:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • IKKE framkall brekning
 • VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Ved brann: Slukk med brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Bruk vanntåke for å avkjøle utsatte beholdere.

Sikkerhetsdatablad

Problemfri handel

Velg mellom å betale med kort, bank, faktura eller klarnakonto. Vi tilbyr også Klarna for bedrifthandel.Fraktkostnader er fra 59.- om ikke annet er oppgitt.

Rask levering på 1-3 dager

Våre ansatte håndterer bestillinger fortløpende. Alle bestillinger som ankommer oss før kl 13 på hverdager vil normalt sett bli sendt samme dag.

100% fornøyd garanti

Du kan alltid returnere det ubrukte produktet gratis, uten forklaring. 100% Fornøyd garanti gir deg pengene tilbake ved retur av ubrukt / uåpnet produkt innen 30 dager fra kjøpsdato. Sikker og problemfri handel på sitt beste! Les mer her!

Autodude

EKSPERTEN PÅ BILPLEIEPRODUKTER

Produkter til bilpleie er stadig i utvikling, det samme er vårt produktsortiment. Vi er stadig på utkikk, samt tester nye produkter for å tilby våre kunder det beste på markedet innen bilpleie til en rimelig pris. Velkommen til nettbutikken AUTODUDE!

AUTODUDE.NO TILBYR

 • De beste produktene for bilpleie
 • 30-dager pengene tilbake garanti
 • Sikre betalingsløsninger
 • Rask levering 1-3 dager
 • Rimelig frakt fra 79.-
 • Fri frakt på bestillinger over 1200 kr

FIRMAINFORMASJON

Handshake Norway AS
Ordfører Utnes vei 19, 1580 rygge

Org. nr: 915 300 278MVA

MELD DEG PÅ AUTODUDE NYHETSBREV!

Du vil motta nyheter som spesialtilbud, brukertips, nye produkter, konkurranser og lignende. Nyhetsbrev sendes ut et par ganger i uken, hovedsakelig på våren og sommeren. Meld deg på!

© 2021 Autodude.no / Handshake Norway AS | Org. nr: 915 300 278 | Informasjon