Autodude

Nordens største bilpleiebutikk!

ÅPNINGSTID: 09.00-15.00 (Man-Fre)

Telefon: 69 10 94 10

Hurtigvoks Båt Gyeon Q2R Maintain, 1000 ml

Hurtigvoks spesielt utviklet for bruk på båter. Fungerer både til å "booste" eksisterende forseglinger, men fungerer også separat.

GRATIS LEVERING VED BESTILLING OVER 1200KR

549 kr

Ukjent tilgjengelighet

Gyeon Q²R Maintain er en hurtigvoks spesielt utvikler for bruk på båter. Passer for alle typer overflatematerialer, for eksempel på gelcoat, tre, teak og karbonfiber. Q²R Maintain kan brukes til å øke ytelsen til eksisterende forseglinger og lakkbeskyttelse, men fungerer også bra som et separat produkt. Beskytter overflaten mot UV-stråling og oksidasjon. Skaper en vann- og smussavvisende effekt og forenkler rengjøringen. Produsenten lover en holdbarhet på flere uker.

Egenskaper

 • Produkt: Hurtigvoks Gyeon Q²R Maintain
 • Bruksområde: Booste forseglinger, beskytte båtens utvendige overflater
 • Passer for alle type overflatematerialer, inklusiv tre
 • Emballasje: Plastflaske med spraymunnstykke
 • Mengde: 1000 ml
 • Forbruk: ca. 5-6 ml/m²
 • Gjør overflaten glatt og blank
 • Forenkler rengjøring
 • Beskytter mot UV-stråling

Autodudes hurtigguide

Rengjør overflaten og sørg for at den er tørr før påføring. Spray Maintain på en mikrofiberklut eller direkte på overflaten, og spre ut et jevnt lag. Poler opp til høyglans med en ren mikrofiberklut.

OBS! La ikke middelet fryse. Bruk ikke i direkte sollys eller på varme overflater. Oppbevares svalt og tørt.


Sikkerhetsinformasjon

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering:

 • toluen Stoddard solvent/rensebensin; lavtkokende nafta - uspesifisert N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)etylendiamin Titanium tetraisopropanolate

Signalord: Fare

Fare:

 • Brannfarlig væske og damp.
 • Irriterer huden.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Gir alvorlig øyeskade.
 • Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 • Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsskjerm.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
 • Oppbevares innelåst.
 • Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Sikkerhetsdatablad

Problemfri handel

Velg mellom å betale med kort, bank, faktura eller klarnakonto. Vi tilbyr også Klarna for bedrifthandel.Fraktkostnader er fra 59.- om ikke annet er oppgitt.

Rask levering på 1-3 dager

Våre ansatte håndterer bestillinger fortløpende. Alle bestillinger som ankommer oss før kl 13 på hverdager vil normalt sett bli sendt samme dag.

100% fornøyd garanti

Du kan alltid returnere det ubrukte produktet gratis, uten forklaring. 100% Fornøyd garanti gir deg pengene tilbake ved retur av ubrukt / uåpnet produkt innen 30 dager fra kjøpsdato. Sikker og problemfri handel på sitt beste! Les mer her!

Autodude

EKSPERTEN PÅ BILPLEIEPRODUKTER

Produkter til bilpleie er stadig i utvikling, det samme er vårt produktsortiment. Vi er stadig på utkikk, samt tester nye produkter for å tilby våre kunder det beste på markedet innen bilpleie til en rimelig pris. Velkommen til nettbutikken AUTODUDE!

AUTODUDE.NO TILBYR

 • De beste produktene for bilpleie
 • 30-dager pengene tilbake garanti
 • Sikre betalingsløsninger
 • Rask levering 1-3 dager
 • Rimelig frakt fra 79.-
 • Fri frakt på bestillinger over 1200 kr

FIRMAINFORMASJON

Handshake Norway AS
Ordfører Utnes vei 19, 1580 rygge

Org. nr: 915 300 278MVA

MELD DEG PÅ AUTODUDE NYHETSBREV!

Du vil motta nyheter som spesialtilbud, brukertips, nye produkter, konkurranser og lignende. Nyhetsbrev sendes ut et par ganger i uken, hovedsakelig på våren og sommeren. Meld deg på!

© 2021 Autodude.no / Handshake Norway AS | Org. nr: 915 300 278 | Informasjon