Autodude

Nordens største bilpleiebutikk!

ÅPNINGSTID: 09.00-15.00 (Man-Fre)

Telefon: 69 10 94 10

Båtforsegling Gyeon Q2R GelCoat

Forsegling med lang holdbarhet for GelCoat-overflater. Beskytter mot UV-stråling, oksidering, inngrodd smuss og tørkeflekker.

GRATIS LEVERING VED BESTILLING OVER 1200KR

Pris fra.1,790 kr

Velg:

Gyeon Q²R GelCoat forsegling med lang holdbarhet til båter gelcoatoverflater. Gjentatt eksponering av UV-stråling og saltvann får overflaten til å oksidere og fargen til å blekes raskt. Impregneringen beskytter overflaten fra UV-stråling og oksidering og gjør at den holder seg i godt stand lengre. Den motvirker også smussansamling og tåler også flere typer rengjøringsmiddel, som forenkler rengjøringen. Den forhindrer også dannelse av vannflekker. Produsenten lover en holbarhetstid på 1-2 sesonger.

Pakkens innhold

 • Båtforsegling Gyeon Q²R GelCoat
 • Applikator Q²M MF Applicator

Egenskaper

 • Produkt: Båtforsegling Gyeon Q²R GelCoat
 • Bruksområde: Beskyttelse av båtens GelCoat-overflater
 • Mengde: 100 ml/2 x 100 ml
 • Forbruk: ca. 3-5 ml/m²
 • Holdbarhet: 1-2 sesonger
 • Beskytter overflaten fra oksidering og beholder glans
 • Forenkler rengjøring og motvirker smussansamling
 • Tåler rengjøringsmidler

Autodudes hurtigguide

Sørg for at overflaten er helt ren før påføring. Rengjør overflaten ved behov, for eksempel med Gyeon Q2R Wash. La overflaten tørke. Gå deretter over med en dyprengjører, som IPA for å fjerne de resterende resten.

Rist flasken godt. Jobb inn middelet på en ca. 1 x 1 m flate om gangen. Porsjoner ut en liten mengde middel på applikatoren (ca. 3-5 ml) og spre det ut med et jevnt lag. Påføringen bør gjøres med sirkelbevegelser som sørger for at hele overfalten dekkes. Tørk av overflødig middel umiddelbart med en ren og tørr mikrofiberklut. La den behandlede overflaten tørke minst 24 timer før den utsettes for fukt. Forseglingen er ferdig herdet etter ca. en uke.

OBS! La ikke middelet fryse. Bruk ikke i direkte sollys eller på varme overflater.


Sikkerhetsinformasjon

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering:

 • ligroin; lavtkokende nafta toluen Stoddard solvent/rensebensin; lavtkokende nafta - uspesifisert Trimetoksy (1H, 1H, 2H, 2H-heptadecafluorodecyl) silan Titanium tetraisopropanolate N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)etylendiamin

Signalord: Fare

Fare:

 • Brannfarlig væske og damp.
 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • Irriterer huden.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Gir alvorlig øyeskade.
 • Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • IKKE framkall brekning.
 • Oppbevares innelåst.
 • Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Sikkerhetsdatablad

Problemfri handel

Velg mellom å betale med kort, bank, faktura eller klarnakonto. Vi tilbyr også Klarna for bedrifthandel.Fraktkostnader er fra 59.- om ikke annet er oppgitt.

Rask levering på 1-3 dager

Våre ansatte håndterer bestillinger fortløpende. Alle bestillinger som ankommer oss før kl 13 på hverdager vil normalt sett bli sendt samme dag.

100% fornøyd garanti

Du kan alltid returnere det ubrukte produktet gratis, uten forklaring. 100% Fornøyd garanti gir deg pengene tilbake ved retur av ubrukt / uåpnet produkt innen 30 dager fra kjøpsdato. Sikker og problemfri handel på sitt beste! Les mer her!

Autodude

EKSPERTEN PÅ BILPLEIEPRODUKTER

Produkter til bilpleie er stadig i utvikling, det samme er vårt produktsortiment. Vi er stadig på utkikk, samt tester nye produkter for å tilby våre kunder det beste på markedet innen bilpleie til en rimelig pris. Velkommen til nettbutikken AUTODUDE!

AUTODUDE.NO TILBYR

 • De beste produktene for bilpleie
 • 30-dager pengene tilbake garanti
 • Sikre betalingsløsninger
 • Rask levering 1-3 dager
 • Rimelig frakt fra 79.-
 • Fri frakt på bestillinger over 1200 kr

FIRMAINFORMASJON

Handshake Norway AS
Ordfører Utnes vei 19, 1580 rygge

Org. nr: 915 300 278MVA

MELD DEG PÅ AUTODUDE NYHETSBREV!

Du vil motta nyheter som spesialtilbud, brukertips, nye produkter, konkurranser og lignende. Nyhetsbrev sendes ut et par ganger i uken, hovedsakelig på våren og sommeren. Meld deg på!

© 2021 Autodude.no / Handshake Norway AS | Org. nr: 915 300 278 | Informasjon